فروش اقساطی

در حال حاضر بخشنامه جدید فروش اقساطی وجود ندارد

 

در صورت باز شدن شرایط فروش اقساطی در سامانه فروش اطلاع رسانی خواهد شد. برای سب اطلاعات بیشتر با شماره فروش شرت تماس بگیرید و یا به نمایندگی های فروش کاریزان دیزل کاوه و اریزان خودرو مراجعه فرمایید.