کشنده کاریزان K375T

یکی از محصولات موفقی که توسط شرکت کاریزان طراحی شده است کامیونت مدل K106 C می‌باشد . ظرفیت تحمل بار این محصول در حدود 6 تن می‌باشد که به خاطرهمین موضوع به کامیونت 6 تن کاویان معروف شده است. این نوع کامیونت از استاندارد یورو 5 برخوردار است که از طریق این استاندارد به راحتی می‌تواند در بین کشورهای اروپایی به حمل و جابجایی بار بپردازد. داخل این نوع کامیونت به نحوی طراحی شده است که حتی زمانی که از ناهموارترین جاده ها عبور می‌کند کمترین صدا و لرزش احساس می‌شود که این نوعی مزیت برای این محصول به شمار می‌رود.

یکی از محصولات موفقی که توسط شرکت کاریزان طراحی شده است کامیونت مدل K106 C می‌باشد . ظرفیت تحمل بار این محصول در حدود 6 تن می‌باشد که به خاطرهمین موضوع به کامیونت 6 تن کاویان معروف شده است. این نوع کامیونت از استاندارد یورو 5 برخوردار است که از طریق این استاندارد به راحتی می‌تواند در بین کشورهای اروپایی به حمل و جابجایی بار بپردازد. داخل این نوع کامیونت به نحوی طراحی شده است که حتی زمانی که از ناهموارترین جاده ها عبور می‌کند کمترین صدا و لرزش احساس می‌شود که این نوعی مزیت برای این محصول به شمار می‌رود.

یکی از محصولات موفقی که توسط شرکت کاریزان طراحی شده است کامیونت مدل K106 C می‌باشد . ظرفیت تحمل بار این محصول در حدود 6 تن می‌باشد که به خاطرهمین موضوع به کامیونت 6 تن کاویان معروف شده است. این نوع کامیونت از استاندارد یورو 5 برخوردار است که از طریق این استاندارد به راحتی می‌تواند در بین کشورهای اروپایی به حمل و جابجایی بار بپردازد. داخل این نوع کامیونت به نحوی طراحی شده است که حتی زمانی که از ناهموارترین جاده ها عبور می‌کند کمترین صدا و لرزش احساس می‌شود که این نوعی مزیت برای این محصول به شمار می‌رود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *