• فروش اولین کامیون های مسافرتی در ایران - کاریزان خودرو
    فروش اولین کامیون های مسافرتی در ایران
    پرشین خودرو: شرکت کاریزان خودرو پیش فروش اولین کاروان‌های مسافرتی (اتوکمپینگ) در ایران را به صورت محدود آغاز کرد. به گزارش خبرنگار «پرشین خودرو»، شرکت کاریزان […]

فارسی